Cai Luong Vuong Thuy KieuCải Lương: Vương Thúy Kiều
Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Thùy Dung, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm, Công Minh, Thoại Mỹ, Lý Minh, Bạch Lan, Hữu Cảnh, Bửu Truyện, Thanh Thế, Xuân yến, Bạch Mai, Đức Lợi, Thành Chương
Subscribe us at:
www.youtube.com/c/onlineblueoceanmusic

Nguồn: https://neugarciniacambogiasite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://neugarciniacambogiasite.com/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *