Hướng dẫn gán proxy tinsoft trên FPlus – Plus24hHướng dẫn gán proxy tinsoft vào phần mềm FPlus để tiến hành tự động đổi ip trong quá trình chạy. Proxy tinsoft sẽ reset đổi ip sau 2 phút, bạn có thể thiết lập các tính năng và tài khoản cho hợp lý nhất.
Đối với gán proxy tinsoft trên FPlusScheduler, các bạn tiến hành tương tự như trên FPlus.
Link API Location: http://proxy.tinsoftsv.com/api/getLocations.php
Link gán vào mục proxy ssh:
http://proxy.tinsoftsv.com/api/changeProxy.php?key=[API_key]&location=[location_id]
Hoặc
http://proxy.tinsoftsv.com/api/getProxy.php?key=[API_key]

Nguồn: https://neugarciniacambogiasite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://neugarciniacambogiasite.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *