[Vietsub + PinYin] Kim Dung Quần Hiệp Truyện【金庸群俠傳】- Hà Đồ【河圖 】( MV Nam Nhân Tần Thời Minh Nguyêt )Video by: ily Zhang
Ca khúc: Kim Dung Quần Hiệp Truyện- 金庸群俠傳
Ca sĩ: Hà Đồ – 河圖
Trans: Hỏa Dực Phi Phi
Timing/Effe & Encode: ily Zhang
https://webqinsmoon.wordpress.com

Nguồn: https://neugarciniacambogiasite.com/

Xem thêm bài viết khác: https://neugarciniacambogiasite.com/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *